Τα νέα μας...

Η Your Ideas συμμετέχει στο Open Text Innovation Tour 2018 που θα γίνει στο Παρίσι στις 10 Απριλίου, με θέμα “Whether you are ready or not, the Digital Revolution is here”.

Πρόκειται για ένα ημερήσιο Συνέδριο που διοργανώνει η Open Text και το οποίο καλύπτει ευρύτατο φάσμα αντικειμένων, όπως Παρουσιάσεις Πελατών, Παρουσιάσεις προϊόντων & λύσεων, Τεχνικές αναλύσεις, εκθεσιακά Περίπτερα αντιπροσώπων κ.λ.π.

Στόχευση της διοργάνωσης είναι η παρουσίαση προκλήσεων & παροχή λύσεων τόσο σε Τεχνικό όσο και σε Επιχειρησιακό επίπεδο στην κατεύθυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, ένα καίριο ζήτημα το οποίο αποτελεί στρατηγική πρόκληση για τις επιχειρήσεις του σήμερα.

Η Your Ideas συμμετείχε στο 4ο Συνέδριο Πληροφορικής και Τεχνολογίας της Κύπρου, σε συνεργασία με την A. Th. Loizou Son Ltd & την ABBYY Κύπρου.

Αντικείμενο του Συνεδρίου ήταν το πως η Πληροφορική και η Τεχνολογία θα βοηθήσουν τις Κυπριακές επιχειρήσεις να προσαρμοστούν και να ανταπεξέλθουν την χειρότερη οικονομική κρίση που γνώρισε ποτέ η Κύπρος, καθώς και να δώσει ΠΡΑΚΤΙΚΑ εργαλεία & λύσεις στις κυπριακές επιχειρήσεις, ώστε να γίνουν αποτελεσματικότερες, να μειώσουν τα κόστη τους και να διαχειριστούν τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Πέραν των παρουσιάσεων, συναντήσεων & συζητήσεων που έγιναν στο Περίπτερο της A.Th. Loizou & ABBY, πραγματοποιήθηκε από την Your Ideas κεντρική Παρουσίαση με θέμα «Αυτοματοποίηση, Αναγνώριση & Άντληση Δεδομένων από Επιχειρησιακά Έντυπα».

Η Your Ideas Ε.Π.Ε. συμμετείχε σε business breakfast που διοργάνωσε η ABBYY Κύπρου σε συνεργασία με την εταιρεία A.Th. Loizou Son Ltd, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2013 στο ξενοδοχείο Hilton Cyprus, στη Λευκωσία.

Αντικείμενο της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση Λύσεων που αφορούσαν την κάλυψη ποικίλων αναγκών της Ασφαλιστικής Αγοράς, μέσα από τις οποίες εξασφαλίζεται η λειτουργική ευελιξία & βελτίωση στην άντληση & διαχείριση των επιχειρησιακών τους δεδομένων.

Η Your Ideas παρουσίασε τις πλατφόρμες ABBYY FlexiCapture & Open Text eDOCS DM, δύο πρωτοπόρες λύσεις, οι οποίες συνδυαζόμενες καλύπτουν από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία εντύπων για αναγνώριση & σύλληψη δεδομένων, μέχρι και την αρχειοθέτηση, ταξινόμηση, τήρηση & διαχείριση αυτών.

Η Your Ideas Ε.Π.Ε. συμμετείχε σε εκδήλωση που διοργάνωσε η ABBYY Κύπρου σε συνεργασία με την εταιρεία A.Th. Loizou Son Ltd, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 10 Οκτωβρίου 2012 στο ξενοδοχείο Hilton Cyprus, στη Λευκωσία. Στα πλαίσια της εκδήλωσης έγινε παρουσίαση της εταιρείας ABBYY, η οποία εξειδικεύεται σε τεχνολογίες Τεχνικής Νοημοσύνης, παρέχοντας πρωτοπόρες λύσεις για την αποδοτική αναγνώριση, σύλληψη, μετάφραση και μετασχηματισμό των πληροφοριών, σε προσβάσιμη, επεξεργάσιμη και αξιοποιήσιμη γνώση.

Η Your Ideas παρουσίασε το προϊόν ABBYY FlexiCapture, το οποίο παρέχει μεθόδους αυτοματοποίησης & επεξεργασίας εντύπων για ταξινόμηση αλλά και σύλληψη δεδομένων, καθώς και ζωντανή λύση Αυτοματοποιημένης Διαδικασίας επεξεργασίας Τιμολογίων, βασισμένη στο ABBYY FlexiCapture.

Η διεκπεραίωση της ζημιάς για μια Ασφαλιστική Εταιρία, αποτελεί μια ιδιαίτερα απαιτητική και υπεύθυνη διαδικασία. Μια διαδικασία που συνίσταται από πολλές και διαφορετικές ενέργειες που αφορούν σε συλλογή εγγράφων, παράδοση αποδεικτικών, επικοινωνίες με τρίτους, ελέγχους δεδομένων & γεγονότων, εσωτερικό συντονισμό & παρακολούθηση με τελικό στόχο την έγκαιρη & βέλτιστη παρεχόμενη υπηρεσία στον ασφαλισμένο.

Είναι σαφές ότι η δημιουργία & τήρηση Ηλεκτρονικού Φακέλου Ζημιάς, μπορεί να διασφαλίσει την απρόσκοπτη παρακολούθηση & διεκπεραίωση αυτής, τηρώντας αφενός τα πλαίσια των απαιτούμενων κανονισμών και αφετέρου παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες προς τον πελάτη.

Η λύση Αρχειοθέτησης & Διαχείρισης Φακέλου Ζημιάς, η οποία παραγωγικά αξιοποιείται από την Συνεταιριστική Ασφαλιστική, βασίζεται στη πλατφόρμα διαχείρισης πληροφοριών Open Text eDOCS και καλύπτει το σύνολο των λειτουργικών απαιτήσεων της Ασφαλιστικής, που αφορούν στη διαχείριση Ζημιάς Αυτοκινήτου.

Την προσαρμογή των παραπάνω λύσεων στις συγκεκριμένες ανάγκες της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής., καθώς και τις υπηρεσίες συντήρησης υποστήριξης έχει αναλάβει η εταιρεία Your Ideas, Reseller της Open Text στην Ελλάδα.