Η πλατφόρμα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Πληροφορίας (EIM) της Open Text, η οποία καλύπτεται από τον όρο Enterprise Information Management (ECM), δομείται από ένα σύνολο τεχνολογιών που καλύπτουν τη συλλογή, αποθήκευση, διαχείριση, τήρηση, αναζήτηση και ανάκληση πληροφοριών που δομούν τις επιχειρησιακές λειτουργίες.

Λειτουργώντας αυτόνομα αλλά και μέσα από την ολοκλήρωσή της με δημοφιλή προϊόντα της διεθνούς αγοράς, παρέχει πρωτοπόρες λειτουργίες διαχείρισης της πληροφορίας ενός οργανισμού, με δυναμική αξιοποίηση του περιεχομένου αυτής και πλήρη παρακολούθηση όλης τη διάρκειας ζωής της μετατρέποντάς την τελικά σε κεφάλαιο γνώσης για τον οργανισμό.

Σήμερα σε 46.000 εγκαταστάσεις, εκατομμύρια χρηστών εμπιστεύονται την Open Text, για να συνδέσουν, αναζητήσουν, ανακτήσουν, διαχειριστούν και δημοσιοποιήσουν το σύνολο των πληροφοριών του οργανισμού

Μάθετε περισσότερα...

Η λύση Business Process Management (BPM) της Ultimus, είναι ένα σύνολο δομημένων πρακτικών που παρέχει αποτελεσματική διοίκηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος με στόχο την βελτίωση της ευελιξίας και των λειτουργικών επιδόσεων του οργανισμού. Αυτοματοποιεί, διαχειρίζεται και παρακολουθεί επιχειρησιακές διαδικασίες, με τέτοιο τρόπο, ώστε οι συνεχείς προσαρμογές & αλλαγές που απαιτούνται στις διαδικασίες αυτές να υλοποιούνται εύκολα, γρήγορα και χωρίς την ανάγκη νέας οικονομικής επένδυσης. Παράλληλα διασφαλίζει την επικοινωνία και ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ διαφορετικών πληροφοριακών συστημάτων, καθώς και την εύκολη δημιουργία / αποτύπωση επιχειρησιακών διαδικασιών με τη χρήση μεθόδων κατανοητών σε άτομα που δεν διαθέτουν γνώσεις πληροφορικής ή προγραμματισμού.

Σύμφωνα με την Gartner υπάρχουν 11 κυρίαρχοι λόγοι, για τους οποίους οι επιχειρήσεις πρέπει να επενδύουν σε λύση BPM:

 • Ταχύτερος σχεδιασμός επιχειρησιακών διαδικασιών
 • Βελτίωση κατανόησης των υπαρχόντων επιχειρησιακών διαδικασιών
 • Ταχύτερη υλοποίηση και επανέναρξη ροών εργασίας κατά τη διαδικασία ενοποίησης τμημάτων της επιχείρησης
 • Ευκολότερη προσαρμογή & αφομοίωση νέων διαδικασιών στις υπάρχουσες ενός οργανισμού
 • Εύκολη παρακολούθηση των διαδικασιών καθώς και ανάκτηση συνεχών αναφορών για τη λειτουργία της επιχείρησης βάσει προκαθορισμένων δεικτών
 • Ενοποίηση παράλληλων επιχειρησιακών διαδικασιών
 • Αυτοματοποίηση στη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων και στον καταμερισμό αυτών
 • Ευκολότερη & ελεγχόμενη διαχείριση διαδικασιών στις οποίες εμπλέκονται τρίτες επιχειρήσεις ή οργανισμοί.
 • Βελτίωση διαδικασιών μέσα από λειτουργίες προσομοίωσης αυτών
 • Ανάλυση των επιπτώσεων νομοθετικών & κυβερνητικών κανονισμών, πριν μια νέα επιχειρηματική διαδικασία αναπτυχθεί.
 • Δημιουργία μοντέλων για έλεγχο απόδοσης διαδικασιών, προκειμένου να δοκιμαστούν πιθανές νέες επιχειρηματικές λειτουργίες ή σενάρια
Μάθετε περισσότερα...

Οι λύσεις της ABBYY βασίζονται σε λογισμικό τρίτης τεχνολογικής γενιάς, ακριβές και πλήρως παραμετροποιήσιμο, το οποίο προσφέρει υψηλής απόδοσης λειτουργικότητα στον τομείς της αναγνώρισης, άντλησης και εξαγωγής δεδομένων από έγγραφα έγχαρτα ή ηλεκτρονικά. Παρέχει τα εργαλεία εκείνα, μέσω των οποίων, υλοποιείται η αυτόματη επεξεργασία στατικών φορμών (ερωτηματολόγια, έρευνες), ημιδομημένων εγγράφων ( τιμολόγια) ή μη δομημένων εγγράφων (συμβάσεις), με στόχο την εξαγωγή δεδομένων από αυτά σε πληροφοριακά συστήματα και βάσεις δεδομένων.

Μέσω της ευελιξίας και της επεκτασιμότητας των παρεχόμενων λύσεων παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης ευρέως φάσματος αναγκών που απευθύνονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και σε μεγάλους οργανισμούς.

Μάθετε περισσότερα...

Η Hitachi Data Systems πιστεύει ότι τα δεδομένα οδηγούν τον κόσμο μας – και ότι η πληροφορία είναι το νέο νόμισμα. Ως ηγέτης στο virtualisation των αποθηκευτικών συστημάτων, μόνο η Hitachi Data Systems προσφέρει μια ενιαία, virtualised πλατφόρμα για όλα τα δεδομένα και τις πληροφορίες.

H λύση Hitachi Content Platform, βασισμένη στην αρχιτεκτονική αποθήκευσης αντικειμένων (object storage), επιτρέπει τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους παρόχους υπηρεσιών cloud, να αποθηκεύουν, μοιράζονται, συγχρονίζουν, τηρούν, προστατεύουν, αναλύουν & ανακτούν τα δεδομένα των αρχείων τους μέσα από μια και μόνο πλατφόρμα.

 • Είναι μια λύση αποτελεσματικότερη, φιλικότερη στη χρήση & ικανή να διαχειριστεί πολύ μεγαλύτερους όγκους δεδομένων, συγκρινόμενη με αντίστοιχες παραδοσιακής λύσεις file storage.
 • Αυτοματοποιεί καθημερινές IT λειτουργιές & επιφέρει άμεσα λειτουργικά αποτελέσματα για το σύνολο ζωής των δεδομένων, σε τεχνολογικό επίπεδο σε εφαρμογές, storage, server & cloud.
Μάθετε περισσότερα...