Προϊοντα

Προϊόντα

Οι ισχυρές συνεργασίες και η μεταφορά τεχνογνωσίας από εξειδικευμένους οίκους της παγκόσμιας αγοράς, μας επιτρέπουν να αντιμετωπίζουμε πρωτοποριακά τα εξειδικευμένα θέματα που προκύπτουν, με λύσεις που επιταχύνουν τις διαδικασίες, μειώνουν το κόστος, αυξάνουν την απόδοση και βοηθούν τις επιχειρήσεις να εκμεταλλεύονται καλύτερα τη γνώση που διαθέτουν. Η εταιρεία μας στοχεύοντας στην παροχή πρωτοπόρων λύσεων με υψηλό δείκτη απόδοσης κεφαλαίου για τους πελάτες της, συνεργάζεται με κατασκευάστριες εταιρείες του εξωτερικού. Εξέχουσα θέση, από στρατηγικής άποψης, κατέχει η συνεργασία με την Open Text Corporation για τη σειρά προϊόντων Open Text ECM (Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος για την Ελλάδα), Kofax (Πιστοποιημένος Πάροχος Υπηρεσιών), με την Ultimus Inc., (Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος για την Ελλάδα), με την ABBYY (Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος για την Ελλάδα) και με την Accruent (Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος για την Ελλάδα).

Η πλατφόρμα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Πληροφορίας (EIM) της Open Text, η οποία καλύπτεται από τον όρο Enterprise Information Management (ECM), δομείται από ένα σύνολο τεχνολογιών που καλύπτουν τη συλλογή, αποθήκευση, διαχείριση, τήρηση, αναζήτηση και ανάκληση πληροφοριών που δομούν τις επιχειρησιακές λειτουργίες.

Λειτουργώντας αυτόνομα αλλά και μέσα από την ολοκλήρωσή της με δημοφιλή προϊόντα της διεθνούς αγοράς, παρέχει πρωτοπόρες λειτουργίες διαχείρισης της πληροφορίας ενός οργανισμού, με δυναμική αξιοποίηση του περιεχομένου αυτής και πλήρη παρακολούθηση όλης τη διάρκειας ζωής της μετατρέποντάς την τελικά σε κεφάλαιο γνώσης για τον οργανισμό.

Σήμερα σε 46.000 εγκαταστάσεις, εκατομμύρια χρηστών εμπιστεύονται την Open Text, για να συνδέσουν, αναζητήσουν, ανακτήσουν, διαχειριστούν και δημοσιοποιήσουν το σύνολο των πληροφοριών του οργανισμού

Προϊόντα

ECM

Content Lifecycle Management, eMail Solutions, Enterprise Archive, Learning Management, Mobile Solutions, Captiva, ApplicationXtender (AX), Capture & Recognition, InfoArchive, LEAP, Clinical Archiving, Documentum Platform, Document Sciences, Kazeon, PIXEL

ECM – ECD

Value Office Solution: Healthcare, Value Office Solution: Energy & Engineering, Value Office Solution: Lifesciences

DISCOVERY

eDocs

Μάθετε περισσότερα ➝

Η Kofax είναι ο κορυφαίος προμηθευτής λογισμικού ευφυούς αυτοματισμού για ψηφιακούς μετασχηματισμούς των επιχειρησιακών διαδικασιών, επιτρέποντας στους οργανισμούς να εργάζονται όπως αύριο – σήμερα. Η πλατφόρμα λογισμικού Intelligent Automation της Kofax βοηθά τους Οργανισμούς να μετασχηματίσουν επιχειρηματικές διαδικασίες υψηλής σοβαρότητας πληροφοριών, να μειώσουν τη χειροκίνητη εργασία και τα λάθη, να ελαχιστοποιήσουν το κόστος και να βελτιώσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς πελάτες/συνεργάτες.

Συνδυάζει την τεχνολογία Robotic Process Automation (RPA), τη γνωστική σύλληψη, την ενορχήστρωση του συνόλου της απαιτούμενης διαδικασίας, καθώς και τα αναλυτικά στοιχεία, προκειμένου να διευκολύνει τις υλοποιήσεις και να προσφέρει έγκυρα αποτελέσματα που μετριάζουν τον κίνδυνο μη συμμόρφωσης και αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και την κερδοφορία του Οργανισμού.

Μάθετε περισσότερα ➝

Η λύση Business Process Management (BPM) της Ultimus, είναι ένα σύνολο δομημένων πρακτικών που παρέχει αποτελεσματική διοίκηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος με στόχο την βελτίωση της ευελιξίας και των λειτουργικών επιδόσεων του οργανισμού. Αυτοματοποιεί, διαχειρίζεται και παρακολουθεί επιχειρησιακές διαδικασίες, με τέτοιο τρόπο, ώστε οι συνεχείς προσαρμογές & αλλαγές που απαιτούνται στις διαδικασίες αυτές να υλοποιούνται εύκολα, γρήγορα και χωρίς την ανάγκη νέας οικονομικής επένδυσης. Παράλληλα διασφαλίζει την επικοινωνία και ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ διαφορετικών πληροφοριακών συστημάτων, καθώς και την εύκολη δημιουργία / αποτύπωση επιχειρησιακών διαδικασιών με τη χρήση μεθόδων κατανοητών σε άτομα που δεν διαθέτουν γνώσεις πληροφορικής ή προγραμματισμού.

Σύμφωνα με την Gartner υπάρχουν 11 κυρίαρχοι λόγοι, για τους οποίους οι επιχειρήσεις πρέπει να επενδύουν σε λύση BPM:

Ταχύτερος σχεδιασμός επιχειρησιακών διαδικασιών

Βελτίωση κατανόησης των υπαρχόντων επιχειρησιακών διαδικασιών

Ταχύτερη υλοποίηση και επανέναρξη ροών εργασίας κατά τη διαδικασία ενοποίησης τμημάτων της επιχείρησης

Ευκολότερη προσαρμογή & αφομοίωση νέων διαδικασιών στις υπάρχουσες ενός οργανισμού

Εύκολη παρακολούθηση των διαδικασιών καθώς και ανάκτηση συνεχών αναφορών για τη λειτουργία της επιχείρησης βάσει προκαθορισμένων δεικτών

Ενοποίηση παράλληλων επιχειρησιακών διαδικασιών

Αυτοματοποίηση στη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων και στον καταμερισμό αυτών

Ευκολότερη & ελεγχόμενη διαχείριση διαδικασιών στις οποίες εμπλέκονται τρίτες επιχειρήσεις ή οργανισμοί.

Βελτίωση διαδικασιών μέσα από λειτουργίες προσομοίωσης αυτών

Ανάλυση των επιπτώσεων νομοθετικών & κυβερνητικών κανονισμών, πριν μια νέα επιχειρηματική διαδικασία αναπτυχθεί.

Δημιουργία μοντέλων για έλεγχο απόδοσης διαδικασιών, προκειμένου να δοκιμαστούν πιθανές νέες επιχειρηματικές λειτουργίες ή σενάρια

Μάθετε περισσότερα ➝

Οι λύσεις της ABBYY βασίζονται σε λογισμικό τρίτης τεχνολογικής γενιάς, ακριβές και πλήρως παραμετροποιήσιμο, το οποίο προσφέρει υψηλής απόδοσης λειτουργικότητα στους τομείς της αναγνώρισης, άντλησης και εξαγωγής δεδομένων από έγγραφα έγχαρτα ή ηλεκτρονικά. Παρέχει τα εργαλεία εκείνα, μέσω των οποίων, υλοποιείται η αυτόματη επεξεργασία στατικών φορμών (ερωτηματολόγια, έρευνες), ημιδομημένων εγγράφων ( τιμολόγια) ή μη δομημένων εγγράφων (συμβάσεις), με στόχο την εξαγωγή δεδομένων από αυτά σε πληροφοριακά συστήματα και βάσεις δεδομένων.

Μέσω της ευελιξίας και της επεκτασιμότητας των παρεχόμενων λύσεων παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης ευρέως φάσματος αναγκών που απευθύνονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και σε μεγάλους οργανισμούς.

Μάθετε περισσότερα ➝

Η Accruent ιδρύθηκε το 1995 και έχει την έδρα της στο Austin του Τέξας. Διαθέτει βαθιά τεχνογνωσία και εμπειρία, παρέχοντας λύσεις σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών σε πάνω από 10.000 κορυφαίες επιχειρήσεις σε περισσότερες από 150 χώρες παγκοσμίως. Οι Λύσεις της Accruent έχουν σχεδιασθεί για τις σύνθετες ανάγκες οργανισμών όπως Διαχείρισης Ακινήτων, Υγειονομικής Περίθαλψης, Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Δημόσιου Τομέα, Τηλεπικοινωνιών, Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας και πολλών ακόμη.

Κάθε οργανισμός αποτελείται από ανθρώπινους και φυσικούς πόρους που λειτουργούν παράλληλα για την εύρυθμη λειτουργία του. Αυτοί οι φυσικοί πόροι – η ακίνητη περιουσία, οι εγκαταστάσεις και τα περιουσιακά στοιχεία – αποτελούν ένα πολύ μεγάλο μέγεθος του προϋπολογισμού, καθώς και της αποτίμησης του οργανισμού και είναι κρίσιμοι για την επίτευξη της αποστολής του. Η ολοκληρωμένη πλατφόρμα της Accruent, παρακολουθεί, ελέγχει και παρέχει το σύνολο των απαιτούμενων πληροφοριών ώστε να διατηρούνται οι εγκαταστάσεις & τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης σε πλήρη ισχύ με τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

Μάθετε περισσότερα ➝

ΟΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ!