Υπηρεσιες

Υπηρεσίες

Εκτιμώντας τη σημασία της παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στη σημερινή ανταγωνιστική αγορά, η Your Ideas προσφέρει στους πελάτες της τις πλέον ολοκληρωμένες και σύγχρονες υπηρεσίες υψηλής και σταθερής ποιότητας.

Σχεδίαση & Υλοποίηση

Τα διεθνώς αναγνωρισμένα προϊόντα που αντιπροσωπεύουμε σε συνδυασμό με την πολύχρονη εμπειρία, την τεχνογνωσία & τις σύγχρονες μεθόδους υλοποίησης διασφαλίζουν την παροχή λύσεων υψηλής απόδοσης και εγγυώνται μια ισχυρή στρατηγική συνεργασία με επίκεντρο την επίτευξη των στόχων σας.

Υποστήριξη/Συντήρηση

Η Your Ideas στηρίζει τη δύναμή της στην παροχή επιτυχημένων λύσεων που έχουν σαν αποτέλεσμα ευχαριστημένους πελάτες.

 

Για το λόγο αυτό βρίσκεται δίπλα στον πελάτη, όχι μόνο κατά το στάδιο της ανάπτυξης / υλοποίησης, αλλά κυρίως παρέχοντας διαρκώς την απαιτούμενη συντήρηση & τεχνική υποστήριξη ώστε η αρχική λύση να αναπτύσσεται και να βελτιώνεται αποτελώντας βασικό εργαλείο της καθημερινής δραστηριότητας της επιχείρησης.

 

Παρέχεται πλήρης υποστήριξη πολλαπλών επιπέδων στο σύνολο των παρεχόμενων Λύσεων, με άμεση ανταπόκριση σε τυχόν προβλήματα των πελατών μας.

Εκπαίδευση

Η αφομοίωση της γνώσης των δυνατοτήτων & του χειρισμού της εγκατεστημένης λύσης, παίζει κυρίαρχο ρόλο στη διαμόρφωση του κόστους λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας μιας εταιρείας. Για το λόγο αυτό παρέχεται πλήρης εκπαίδευση διαφορετικών επιπέδων & γνωστικών αντικειμένων, ώστε να καλυφθεί η διαφορετικότητα των αναγκών κάθε επιχείρησης, αξιοποιώντας στο μέγιστο την εγκατεστημένη Λύση.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Η πολύχρονη εμπειρία μας στα τεχνολογικά αντικείμενα που παρέχουμε, διασφαλίζει την εφαρμογή ευέλικτων και εξειδικευμένων λύσεων για την περαιτέρω αναβάθμιση και βελτιστοποίηση της επιχειρησιακής σας λειτουργίας.

Συγκεκριμένα, παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με:

– Επανασχεδιασμός, βελτιστοποίηση & αυτοματοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών.

– Προτεινόμενες βελτιώσεις και επεκτάσεις της εγκατεστημένης λύσης, για την επίτευξη περεταίρω επιχειρηματικών στόχων.

– Υλοποίηση & παράδοση Proof of Concept.

Η Your Ideas στηρίζει την δύναμή της στην παροχή επιτυχημένων λύσεων που έχουν σαν αποτέλεσμα ευχαριστημένους πελάτες.

Για το λόγο αυτό βρίσκεται δίπλα στον πελάτη, όχι μόνο κατά το στάδιο της ανάπτυξης / υλοποίησης, αλλά κυρίως παρέχοντας διαρκώς την απαιτούμενη συντήρηση & τεχνική υποστήριξη ώστε η αρχική λύση να αναπτύσσεται και να βελτιώνεται αποτελώντας βασικό εργαλείο της καθημερινής δραστηριότητας της επιχείρησης.

ΟΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ!